Tjänster

Våra tjänster

För ett enklare stugliv

Snickeriarbeten

 

  • Golvläggning
  • Fönsterbyten
  • Altaner
  • Renoveringar
  • Takbyten
  • Mindre tillbyggnationer
  • O.s.v.

 

 

 

Markarbeten

 

Utför arbeten med minigrävare, såsom:

  • Mindre dikesgrävning
  • Planteringar
  • Anläggning av trägårdsgångar
  • Schaktning vid tillbyggnader
  • Förläggning av fiber/el kablar

 

Det skall vara enkelt att förstå vad du betalar för

 

Vi mäter restid och arbetstid digitalt och du betalar enbart för verklig resa och arbetstid, ingen avrundring sker.

Kostnad för material och förbrukningsvaror tillkommer.

 

Inom postadress Ånimskog debiteras endast resa med 3,40 kr per km, ingen restidsersättning tillkommer.

Övriga uppdrag inom vårt arbetsområde debiteras med 1/2 timersättning + 3,40 kr per km.

Övriga uppdrag utanför ordinarie arbetsområde debiteras enligt särskild överenskommelse

 

Trädgårdsarbeten

 

  • Gräsklippning
  • Planteringar
  • Stensättning
  • Lövrensing
  • Bevattning
  • O.s.v.

 

 

Stugtillsyn

 

  • Nyckelservice och besiktning vid uthyrning
  • Tvättning av fasader
  • Allmän tillsyn av fastighet
  • Snöröjning
  • Fönsterputsning
  • Städning
  • Tömning av brevlåda
  • O.s.v

 

 

Östra berg 120

662 97 Ånimskog

 

För ett enklare stugliv

Ring oss: 0720-144 933

Email:

info@dalslandstugservice.se